Astma – objawy, leczenie

Astma – objawy, leczenie

Wielu ludzi uważa, że astma dotyka tylko młodych ludzi. Dlatego łatwo przeoczyć objawy tej choroby, która swój początek może mieć w każdym wieku. Astma u ludzi starszych ma cięższy przebieg, częściej pojawiają się zaostrzenia. Pacjenci są zmuszeni do zażywania większej ilości leków i częściej umierają z powodu astmy w stosunku do chorych w młodszym wieku. Szczyt zapadalności na to schorzenie przypada na wiek dziecięcy. Następnie zmniejsza się i kolejny szczyt pojawia się po 70 roku życia. Seniorzy cierpiący na astmę reprezentują dwie grupy pacjentów: pierwsza to osoby borykające się z chorobą od dzieciństwa, a druga grupa to osoby z niedawno zdiagnozowanym schorzeniem. Niektóre choroby mają objawy podobne do objawów astmy np. przewlekle zapalenie oskrzeli, przewlekła niewydolność serca, choroba refluksowa przełyku. Przebieg schorzenia i dalsze rokowania zależą od funkcji płuc, poziomu nadreaktywności oskrzeli, stosowanych leków i współistniejących chorób.

Zmiany jakie możemy wyróżnić w przebiegu fizjologicznego starzenia się układu oddechowego to:

– zmniejszenie się liczby włókien elastycznych, wzrost liczby włókien kolagenowych
– spadek siły i wytrzymałości mięśni oddechowych
– usztywnienia ściany klatki piersiowej na skutek wapnienia chrząstek żebrowych i połączeń żebrowo-kręgowych oraz zmniejszenia przestrzeni międzyżebrowych

W wyniku zmian w układzie oddechowym u osób starszych pojawia się tendencja do zbyt wczesnego zamykania się oskrzelików w czasie wydechu i blokady wypływu powietrza z płuc. Jest to tak zwana pułapka powietrzna, której występowanie u seniorów podczas ataku astmy oskrzelowej potęguje pracę mięśni oddechowych i nasila uczucie duszności. Pułapka podnosi prawdopodobieństwo pojawienia się nadreaktywności oskrzeli, czyli nadmiernej reakcji skurczowej dróg oddechowych wywołanej bodźcem stymulującym. Poza astmą do nadreaktywności dochodzi w: przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, lewokomorowej niewydolności serca.

Astma – symptomy:

– powtarzające się epizody uczucia braku tchu
– ucisk w klatce piersiowej
– kaszel lub świst pojawiający się w nocy lub nad ranem

Jednak zdiagnozowanie astmy u osoby starszej jest trudniejsze niż u młodego człowieka. Fizjologiczne procesy starzenia się układu oddechowego i współwystępujące choroby mogą skutkować dusznościami o podobnym charakterze, jak w przypadku astmy. Symptomy choroby mogą być mylnie rozpoznawane jako naturalna konsekwencja pogarszania się czynności układu oddechowego wraz z wiekiem. Zaburzenia towarzyszące demencji mogą utrudnić rozmowę pacjenta z lekarzem i uniemożliwić wykonanie koniecznych do postawienia diagnozy badań. U osób w podeszłym wieku długo borykających się z astmą, na skutek działania dodatkowych czynników szkodliwych (palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska) proces zapalny w drogach oddechowych może świadczyć tak samo o astmie, jak o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. W obu chorobach mamy do czynienia z ograniczeniem przepływu powietrza przez płuca, ale schorzenia te mają odmienne sposoby leczenia.

Astma – leczenie:

U seniorów rośnie ryzyko pojawienia się działań ubocznych terapii leczniczej. Głównym powodem jest zażywanie wielu rodzajów leków jednocześnie. Istotne jest wytłumaczenie pacjentowi sposobu przyjmowania medykamentów i prezentacja działania inhalatorów. Szkolenie z instrukcji obsługi inhalatora powinno być przeprowadzone również dla rodziny i opiekunów chorego seniora.

Chcesz wiedzieć jak jest astma w języku niemieckim? Zobacz TUTAJ

Astma

Słowa kluczowe: astma, objawy astmy, leczenie astmy, symptomy astmy, czym jest astma, co to jest astma