Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 listopad

Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 listopad

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, samych serdeczności oraz pogody ducha.
Cieszymy się, że z uśmiechem na twarzy dzielicie się Waszą krwią i dajecie nadzieję dla potrzebujących na powrót do zdrowia, a nawet ratując im życie.