MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

10 grudnia na całym świecie już od 52 lat obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Obchody Dnia Praw Człowieka podkreślają globalne kwestie związane z prawami człowieka i to, co możemy zrobić, aby to zmienić. Tegoroczny temat to integracja i ludzkie prawo do udziału w życiu publicznym. ONZ twierdzi, że realizacja prawa do uczestnictwa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji i skutecznego systemu ochrony praw człowieka. Uwzględnienie wszystkich tych ludzi, którzy z różnych przyczyn są wykluczeni z tego procesu, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia.

Oto 4 rzeczy, które możesz zrobić z rodziną z okazji Dnia Praw Człowieka:

  1. Spróbuj dowiedzieć się więcej o osobach, które promują prawa człowieka na świecie, takich jak Nelson Mandela, Gandhi czy Aung San Suu Kyi. Garść informacji można znaleźć w internecie, ale to może być także okazja do odwiedzenia lokalnej biblioteki. Tacy ludzie inspirują – może warto ich działania wykorzystać jako element wyjściowy dla własnych.
  2. Gandhi powiedział: “bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie”. Jeśli jesteś świadomy naruszenia praw człowieka, choćby najdrobniejszego, w miejscu pracy lub w społeczności, musisz podjąć należyte kroki.
  3. Przybliż swoim dzieciom podstawowe prawa człowieka. Rozmawiajcie o tym, w jaki sposób można pomóc ludziom w różnych krajach osiągnąć takie same prawa jak my. Mówcie o mocy petycji, listów do urzędników, posłów, zbieraniu pieniędzy, o wzroście świadomości za pośrednictwem happeningów, marszy, warsztatów, także atrakcji.
  4. Dotrzyj do innych. Być może masz sąsiada lub osobę w swojej społeczności, która nie jest w stanie uzyskać dostępu do tych samych usług publicznych, z których korzysta reszta, z powodu kwestii związanych z mobilnością i poczuciem osamotnienia. Dlaczego nie pomóc im wyjść do ludzi? Nawet wyprawa do sklepu lub na spotkania z drugą osobą będzie wzmacniać ich morale i pozwoli im poczuć się częścią większej całości.