Praca “na czarno” w Niemczech

Praca “na czarno” w Niemczech

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że praca “na czarno” w Niemczech jest przestępstwem. Nie każdy jednak zna tego konsekwencje. Reguluje to Ustawa dot. zwalczania nielegalnej pracy w Niemczech Schwarzarbeitsgesetz.

Czym jest praca “na czarno”

Praca “na czarno” jest nielegalną formą zatrudnienia, w której nie zostaje zawarta umowa pisemna. W wyniku tego pracodawca:

 • nie odprowadza podatku od dochodu,
 • nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne,
 • może zatrudnić cudzoziemca nieuprawnionego do wykonywania pracy poza granicami swojego kraju,
 • może zatrudnić osobę bezrobotną bez poinformowania o tym urzędu pracy.

Zagrożenia wynikające z pracy “na czarno” w Niemczech

Jest wiele zagrożeń związanych z wykonywaniem nielegalnej pracy i trzeba się z nimi liczyć, podejmując się takiej działalności. Wśród nich wymienić można brak:

 • informacji odnośnie dokładnego zakresu praw i obowiązków pracownika,
 • ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • składek emerytalnych,
 • zabezpieczenia socjalnego (np. brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku utracenia pracy),
 • stabilizacji zatrudnienia (pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień),
 • gwarancji wypłacenia wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenia w przypadku choroby,
 • możliwości odszkodowania za wypadek przy pracy,Ponadto, dochodzi ryzyko kary finansowej w wysokości nawet 300 000€ lub kary pozbawienia wolności do lat 5 (np. pracownikowi, który położy panele “na czarno” grozi postępowanie karne tytułem oszustwa podatkowego i nieodprowadzania składek społecznych prowadzące do wyroku 4 lat pozbawienia wolności);

Statystyki dotyczące pracy “na czarno” w Niemczech

Szacuje się, że w Niemczech zatrudnionych jest “na czarno” nawet 3 000 000 osób. Jest to poważny problem, zwłaszcza zważywszy na sytuację, kiedy osoba podejmująca się tego typu pracy ulegnie wypadkowi. W szpitalu ujawnieniu ulega fakt nielegalnego zatrudnienia,  a pracownik bez ubezpieczenia zdrowotnego musi pokryć koszty leczenia i rehabilitacji na własną rękę.  W przypadku śmierci osoby pracującej “na czarno” za granicą, koszty sprowadzenia zwłok spadające na rodzinę mogą wynieść nawet 5 000€.

Jak rozróżnić pracę od przysługi

Zdarza się, że podejmujemy się wykonania jakiejś czynności za wynagrodzenie jednorazowo np. pomoc we wniesieniu mebli sąsiadowi na piętro, skoszenie trawnika sąsiadce itp. Jeśli pobierzemy za to pieniądze, nie stanowi to wykroczenia prawa. Jeśli jednak wykonujemy to systematycznie, mamy do czynienia z zatrudnieniem, które powinno być uregulowane prawnie.

Firma Centrum 24 Opieka oferuje legalną pracę na terenie Niemiec. Gwarantuje ubezpieczenie, transport od drzwi do drzwi i kompleksową obsługę formalności. Wyjedź do pracy bezpiecznie! Aktualne oferty pracy znajdziesz TU!

Słowniczek:

 • Krankversicherung – ubezpieczenie zdrowotne
 • Unfallversicherung – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Alterversicherung – ubezpieczenie emerytalne
 • Sozialversicherung – ubezpieczenie socjalne
 • Schwarzarbeit – praca “na czarno”

praca "na czarno" w niemczech

Słowa kluczowe: praca na czarno w niemczech, niemcy praca, szukam pracy w niemczech, praca na terenie niemiec, niemcy praca, konsekwencje pracy na czarno w niemczech