Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił TPK – Teleplatformę Pierwszego Kontaktu udzielającą niezbędną pomoc medyczną poza godzinami otwarcia placówek medycznych. Platforma jest skierowana do osób ubezpieczonych i mieszkających w Polsce, wymagających nagłej interwencji i pilnego kontaktu (np. wystawienie e-recepty czy e-skierowania). Porad udzielają pielęgniarki, położne i lekarze. Połączenie telefoniczne z TPK pod numerem +48 800 137 200…
Czytaj więcej