Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił TPK – Teleplatformę Pierwszego Kontaktu udzielającą niezbędną pomoc medyczną poza godzinami otwarcia placówek medycznych. Platforma jest skierowana do osób ubezpieczonych i mieszkających w Polsce, wymagających nagłej interwencji i pilnego kontaktu (np. wystawienie e-recepty czy e-skierowania). Porad udzielają pielęgniarki, położne i lekarze.

Połączenie telefoniczne z TPK pod numerem +48 800 137 200 jest bezpłatne, a kontakt możliwy jest:

  • poniedziałek-piątek 18:00-08:00
  • sobota i niedziela – 24h/dobę
  • święta 24h/dobę

Telefon można wykonać wyłącznie z Polski. Ponadto pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – Kiedy można skorzystać?

  • gdy nagle zachorujesz, a lekarz rodzinny już nie pracuje
  • kiedy nagle pogorszy się stan Twojego zdrowia, nie masz jednak objawów sugerujących, że jesteś w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Co można otrzymać podczas teleporady?

  • poradę medyczną
  • e-receptę
  • e-skierowanie
  • e-zwolnienie

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – Jak wygląda rozmowa?

Pacjent dzwoniący na TPK otrzymuje komunikat o konieczności wyboru języka teleporady. Następnie zostaje połączony z personelem medycznym, który zweryfikuje posiadanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej (niezbędny numer PESEL) i zarejestruje zgłoszenie. Na tym etapie pacjent może rozpocząć opis symptomów lub poprosić o e-receptę lub e-skierowanie. Jeśli pacjent okaże się być w stanie ciężkim – personel medyczny wezwie ratownictwo medyczne. Dla osób niesłyszących dostępna jest także videorozmowa w języku migowym.

Potrzebujesz pilnego kontaktu z pracownikiem służby zdrowia? ZADZWOŃ: +48 800 137 200

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu