Samotność osoby starszej

Samotność osoby starszej to ogromny problem, który – bagatelizowany, może doprowadzić do depresji. Większość seniorów jest samotna z wyboru… otoczenia. Odrzucenie seniora przez krąg najbliższych prowadzi do jego wyobcowania. Powodem odrzucenia są często: problemy ze słuchem, problemy z koncentracją, zaburzenia w relacjach społecznych (nieumiejętność słuchania innych), demencja, choroba Alzheimera, niepełnosprawność ruchowa wykluczająca możliwość uczęszczania w…
Czytaj więcej