Choroby wzroku – rodzaje, objawy, leczenie

Choroby wzroku – rodzaje, objawy, leczenie

Jedne z najczęstszych schorzeń osób starszych to choroby wzroku. Najpopularniejszą z nich jest nadwzroczność, która utrudnia czytanie i widzenie z bliska. Wada ta wymaga kontroli okulistycznej i zapisania odpowiednich szkieł korekcyjnych (okularów).

Zaćma (katarakta)

Jest to każde zmętnienie soczewki, umiejscowione lub uogólnione. Jest główną przyczyną ślepoty na świecie. Występuje mniej więcej u 17 mln osób. Ponadto aż w 90% związana jest z wiekiem, tzw. zaćma starcza.

Zaćma starcza nazywana jest też czasami starczym zmętnieniem soczewki. Objawia się różnymi zaburzeniami wzroku, zależnymi od umiejscowienia zmętnień. Przede wszystkim chorzy skarżą się na widzenie jak przez mgłę lub w otoczkach barwnych, by w zaawansowanym stadium odbierać już tylko wrażenia świetlne. Zaćma starcza rozwija się zwykle po 45. roku życia i dzieli się ją na dwa typy w zależności od miejsca, w którym rozpoczyna się proces zmętnienia soczewki: zaćma korowa lub jądrowa. Rozwija się powoli pod wpływem stopniowej denaturacji i koagulacji białka soczewki. Po upływie pewnego czasu dochodzi do nieodwracalnego zmętnienia całej soczewki. Ten rodzaj zaćmy dotyczy najczęściej obu oczu, przy czym rzadko zdarza się by proces przebiegał w obu oczach jednocześnie. Proces zmętnienia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, a gdy stadium jest zaawansowane, zmianę chorobową soczewki można obserwować gołym okiem – kolor źrenicy zmienia się z czarnego na szarobiały.

Zaćmę leczy się poprzez operację, na którą nie każdy się kwalifikuje.

Jaskra (glaukoma)

Zespół chorób oka o różnych przyczynach; charakteryzuje się zwiększeniem ciśnienia śródocznego (wewnątrzgałkowego), zaburzeniami w krążeniu krwi w oku, postępującym upośledzeniem funkcji wzroku w związku z zanikiem i degeneracją nerwu wzrokowego oraz późniejszym ograniczeniem pola widzenia.

Przebieg choroby jest początkowo najczęściej bezobjawowy i bezbolesny. U części osób z jaskrą mogą występować okresowe napadowe bóle oczu, zawroty głowy oraz wymioty, niektórzy widzą tęczowe koła. Aż u 70% chorych nie występują żadne dolegliwości, dlatego powodem zgłoszenia się do lekarza jest dopiero częściowa utrata wzroku.

Na jaskrę choruje obecnie ok. 67 milionów ludzi na całym świecie, w tym ok. 700 tys. w Polsce. Leczy się zaledwie 0,16% chorych. Przede wszystkim skuteczna pomoc możliwa jest tylko w początkowym okresie choroby. Szczególne znaczenie ma więc szybkie rozpoznanie. Jest ono możliwe dzięki rutynowym, bezbolesnym badaniom okulistycznym (min. badania dna oka, ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, pola widzenia).

choroby wzroku

Słowa kluczowe: choroby wzroku, zaćma, jaskra, katarakta, glaukoma