Zawroty głowy – przyczyny, diagnostyka

Zawroty głowy – przyczyny, diagnostyka

Zawroty głowy są często występującym schorzeniem. Zaniepokoić powinny nas wtedy, gdy pojawiają się systematycznie lub z dużą częstotliwością.

Za zawroty głowy odpowiadają zaburzenia układu równowagi (zaburzenia pracy błędnika). W połowie przypadków są wynikiem zaburzeń związanych z uchem wewnętrznym (m.in. otosklerozą, chorobą Meniere’a – wodniakiem błędnika lub zapaleniem błędnika). Innym powodem mogą być problemy neurologiczne, takie jak: migrena, udar, przemijające niedokrwienie mózgu związane z niskim ciśnieniem krwi, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. Z pewnością ryzyko zachorowania jest znacznie większe u osób starszych.

Objawy zawrotów głowy:

Pacjent odczuwa subiektywne wrażenie wirowania, kołysania, unoszenia się ciała, oczopląs, nudności, wymioty, szumy uszne lub pogorszenie słyszenia. Współtowarzyszą temu często trudności z koncentracją i zaburzenia równowagi.

Diagnostyka i leczenie

Odczuwając zawroty głowy pomocy należy szukać u laryngologa lub neurologa. Lekarz może wtedy zlecić tomografię, USG naczyń szyjnych czy elektronystagmografię (badanie oczopląsu). Przede wszystkim w leczeniu podaje się środki poprawiające ukrwienie, blokery receptorów histaminowych czy środki stymulujące tkankę mózgową. W zależności od przyczyn, stosuje się metody chirurgiczne, farmakologiczne oraz rehabilitację, która polega na ćwiczeniu równowagi.

Reasumując, zawrotów głowy nie można bagatelizować. Mogą być one sygnałem zmian ciśnienia, ale i wielu poważnych chorób. W przypadku ich pojawienia i nieustępowania, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska i rozpoczęcie leczenia.

zawroty głowy