Przed zakupami

Przed zakupami

VOR DEM EINKAUF – PRZED ZAKUPAMI

Ich muss einkaufen gehen. Möchten Sie mitkommen? – Muszę iśc na zakupy. Chce Pan pójść ze mną?
Ja, gerne. – Tak, chętnie.
Schön, dann machen wir einen gemeinsamen Ausflug daraus. – Pięknie, to zrobimy son=bie wspólnie małą wycieczkę.
Ich möchte nicht mitgehen. – Nie chcę isć z Panią.
Ich möchte zu Hause bleiben. – Chciałbym zostać w domu.
Gut, dann lasse ich Sie kurz alleine. – Dobrze, to zostawię Pana na krótko samego.
Ist gut, in der Zeit kann ich ruhen. – W porządku, mogę w tym czasie odpocząć.
Ich habe hier eine Einkaufsliste erstellt. – Zrobiłam listę zakupów.
Wir brauchen… – Potrzebujemy…
Fällt Ihnen noch etwas ein? – Ma Pan inne propozycje?
Nein, ich glaube, das ist alles. – Nie, myślę że to wszystko.
Wo ist Einkaufstasche/ ein Chip für den Einkaufswagen? – Gdzie jest torba na zakupy/ żeton do wózka na zakupy?
Ich nehme gleich die leeren Flaschen zur Abgabe mit. – Zabiorę przy okazji puste butelki do zwrotu.
Ich habe einen Einkaufszettel und brauche jetzt Geld. – Mam listę zakupów. Potrzebuję pieniądze.
Wieviel brauchen Sie? – Ile Pani potrzebuje?
50 Euro werden reichen. – 50 Euro wystarczy.
Hier ist das Geld. – Tu są pieniądze.

NACH DEM EINKAUF – PO ZAKUPACH
Hallo, ich bin wieder da. – Kalo, jestem z powrotem.
Sehr schön. Haben Sie alles bekommen? – Bardzo ładnie. Dostał Pani wszystko?
Ja, alles, was ich kaufen wollte. – Tak, wszystko co chciałam kupić.
Dann packen Sie es aus und räumen Sie alles ein. – To proszę rozpakować zakupyi pochowac do szafek.
Das mache ich gleich. – Zaraz to zrobię.
Hier ist das Wecheslgeld. 10 Euro Restgeld und hier sind die Quittungen. – Tu jest reszta pieniędzy. Zostało 10 Euro i tu są rachunki.
Ich lege die Quittungen in das Haushaltsbuch. – Włożę rachunki do zeszytu budżetowego.
Ja, tun Sie das. Danke. – Tak, proszę to zrobic. Dziękuję.