Telewizja, Radio

Telewizja, Radio

Telewizja, Radio. – Fernsehen, Radio.

Chciałby/ Chciałaby Pan/ Pani (teraz) pooglądać telewizję? – Möchten Sie (jetzt) fernsehen?
Mam włączyć telewizor? – Soll ich den Fernseher anmachen?
Który program (chce Pan/ Pani oglądać)? – Welches Programm (möchten Sie sehen)?
Czy dobrze Pan/ Pani słyszy? – Hören Sie gut?
Mam przyciszyć? – Soll ich leiser stellen?
Mam nastawić głosniej? – Soll ich lauter stellen?
Tak jest dobrze? – Ist es so gut?
Podoba się Panu/ Pani ten film? – Gefällt Ihnen der Film?
Mogę przełączyć? – Darf ich umschalten?
Tak wystarczy? – Ist es genug?
Wystarczy na dzisiaj? – Ist es genug für heute?
Wystarczy. – Das ist genug.
Już dość. – Das reicht.
Mam wyłączyć telewizor? – Soll ich den Fernseher ausmachen?
Wyłączamy. – Wir schalten aus.
Już nie. – Nicht mehr.
Teraz nie. – Jetzt nicht.
Jeszcze nie. – Noch nicht.
Chciałby/ Chciałaby Pan/ Pani posłuchać radia? – Möchten Sie Radio hören?
Trochę muzyki? – Etwas Musik?
Ma Pan/ Pani ulubioną muzykę? – Haben Sie eine Lieblingsmusik?
Cicha muzyka jest przyjemna dla ucha. – Leise Musik ist schön.
Telewizor jest włączony. – Der Fernseher ist an.
Telewizor jest wyłączony. – Der Fernseher ist aus.
Radio jest włączone. – Das Radio ist an.
Radio jest wyłączone. – Das Radio ist aus.