Trudności w porozumiewaniu się

Trudności w porozumiewaniu się

Trudności w porozumiewaniu się – Verständigungsschwierigkeiten

Wie bitte? – Słucham? (dosł. Co, proszę?)

Verstehen Sie mich? – Czy Pan/Pani mnie rozumie?
Können Sie mich verstehen? – Czy Pan/Pani potrafi mnie zrozumieć?
Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? – Czy Pan/Pani zrozumiał/a co powiedziałem/am?
Verstehen Sie, was ich meine? – Czy Pan/Pani rozumie, co mam na myśli?

Entschuldigung, ich verstehe das nicht. – Przepraszam, ale nie rozumiem tego.
Was bedeutet…? – Co oznacz…?
Ein bisschen. – Trochę.
Ich verstehe nicht. – Nie rozumiem.
Ich verstehe Sie nicht. – Nie rozumiem Pana/Pani.
Ich habe Sie nicht verstanden. – Nie zrozumiałem Pana/Pani.
Ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. – Nie rozumiem co Pan/Pani chce powiedzieć.
Ich habe das nicht hanz verstanden. – Niezupełnie to zrozumiałem/zrozumiałam.
Ich kann überhaupt nichts verstehen. – W ogóle nie nie mogę zrozumieć.
Ich kann kein einziges Wort verstehen. – Nie mogę zrozumieć ani słowa.

Sprechen Sie bitte etwas langsamer. – Proszę mówić trochę wolniej.
Bitte sprechen Sie langsamer. – Proszę mówić wolniej.
Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? – Czy może Pan/Pani mówić trochę wolniej?
Können Sie bitte lauter sprechen? – Czy może Pan/Pani mówić głośniej?

Was haben Sie gesagt? – Co Pan/Pani powiedział/powiedziała?
Wie bitte? – Co proszę?
Ich habe es nicht gehört. – Nie usłyszałem/usłyszałam.

Könnten Sie das bitte wiederholen? – Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powtórzyć?
Können Sie diese Frage wiederholen? – Czy może Pan/Pani powtórzyć to pytanie?
Können Sie das bitte aufschreben? – Czy może Pan/Pani to napisać?
Ich versuche es anders zu sageb. – Spróbuje powiedzieć to inaczej.
Jetzt verstehe ich! – Teraz rozumiem!

Sie verstehen mich falsch. – Pan/Pani mnie źle rozumie.
Verstehen Sie mich nicht falsch. – Niech mnie Pan/Pani źle nie zrozumie.

Worum geht es? – O co chodzi?
Was verstehen Sie darunter? – Co Pan/Pani przez to rozumie?

Was bedeuted dieses Wort? – Co oznacza to słowo?
Können Sie mir das näher erklären? – Czy może mi Pan/Pani to bliżej wyjaśnić?

Könnten Sie mir das übersetzen? – Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi to przetłumaczyć?
Wie heißt das auf Deutsch? – Jak to się nazywa po niemiecku?

Was bedeutet das? – Co to znaczy?

Haben Sie noch Fragen? – Czy ma Pan/Pani jeszcze pytania?
Ich habe noch eine Frage. Mam jeszcze jedno pytanie.
Ich habe noch ein paar Fragen. – Mam jeszcze parę pytań.
Ich möchte Sie etwas fragen. – Chciałbym/chciałabym Pan/Panią o coś zapytać.
Darf ich Sie noch etwas fragen? – Czy mogę Pana/Panią jeszcze o coś zapytać?