Lekcja języka niemieckiego nr 23

PROBLEME DER SENIOREN – PROBLEMY SENIORÓW Physische Probleme – Problemy Fizyczne Die Betreuung unserer Mutter / unseres Vaters ist besonders schwierig. – Opiekowanie się Naszą matką / Naszym ojcem jest szczególnie trudne. Meine Mutter / mein Vater kann sich nicht bewegen. – Moja matka / mój ojciec nie może się poruszać. Er / sie ist… Czytaj więcej

Choroby wieku podeszłego

Miażdżyca to inaczej stwardnienie i zwężenie naczyń krwionośnych. Częściej występuje u mężczyzn. Jest niebezpieczna ponieważ sprawia, że naczynia krwionośne przestają dostarczać krew do tkanek, przez co te ostatnie obumierają. Miażdżycy sprzyja m.in. niezdrowa dieta, np. bogata w przetworzone tłuszcze czy uboga w składniki dopowiadające za lepsze przyswajanie wapnia przez układ kostny. W pierwszym wypadku cholesterol… Czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

10 grudnia na całym świecie już od 52 lat obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Obchody Dnia Praw Człowieka podkreślają globalne kwestie związane z prawami człowieka i to, co możemy zrobić, aby… Czytaj więcej

Lekcja języka niemieckiego nr 22

PODAWANIE LEKARSTW – MEDIKAMENTE GEBEN Tutaj są Pana/Pani lekarstwa. – Hier sind Ihre Medikamente. Doktor powiedział, że te tabletki są dobre. – Der Doktor sagt, dass die Tabletten gut sind. To jest bardzo ważne lekarstwo. – Die Medizin ist wichtig. To pomaga. – Das hilft. To powiedział lekarz i farmaceuta. – Der Arzt und der… Czytaj więcej

Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 listopad

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, samych serdeczności oraz pogody ducha. Cieszymy się, że z uśmiechem na twarzy dzielicie się Waszą krwią i dajecie nadzieję dla potrzebujących na powrót do zdrowia, a nawet ratując im życie.

Lekcja języka niemieckiego nr 21

Trudności w porozumiewaniu się – Verständigungsschwierigkeiten Wie bitte? – Słucham? (dosł. Co, proszę?) Verstehen Sie mich? – Czy Pan/Pani mnie rozumie? Können Sie mich verstehen? – Czy Pan/Pani potrafi mnie zrozumieć? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? – Czy Pan/Pani zrozumiał/a co powiedziałem/am? Verstehen Sie, was ich meine? – Czy Pan/Pani rozumie, co mam… Czytaj więcej

Choroby wzroku

Najczęstszą przyczyna pogarszania się wzroku u osób starszych jest nadwzroczność, która utrudnia czytanie i widzenie z bliska. Wada ta wymaga kontroli okulistycznej i zapisania odpowiednich szkieł korekcyjnych (okularów). Okresowa kontrola okulistyczna u osób starszych jest konieczna również z powodu pojawiania się w tym wieku szeregu innych schorzeń oczu, takich jak zaćma, jaskra i zwyrodnienie plamki… Czytaj więcej

Lekcja języka niemieckiego nr.20

Formy grzecznościowe – Höflichkeitsformen Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Dlatego warto opanować formy grzecznościowe. Każde spotkanie rozpoczyna się od powitania. Uścisk dłoni jest utożsamiany z pierwszym wrażeniem. Jego celem jest wykazanie zaufania. A przecież zależy nam na tym, aby osoba, która nas zatrudnia jako opiekuna swojego krewnego miała do nas jak największe zaufanie. Herzlich… Czytaj więcej